Betűző fények - lélek képek


Betűző fények - betűk és képek kéz a kézben  *  fotóim és általuk született írásaim gyűjteményeHaiku az Életről


Lélekzem...


vesszővel elválasztott létek

... , ...

járni az utat

míg

n e m  vétek


Őszmadár

utazó

fuvallatban

táncoló

időtlen

körforgás

hírnökeként

tovaszáll


kopott hitű közönyön át

kereste az ember hangját


meglelte és megszerette

más csak űzte, hite vesztve


természetbe csendesedve

némán pihen elmélyedve


szeretettel töltekezve

fényt hoz az új reggelekbe


lombkoronán szél tágít rést

becsillan a napsugár


huncutszemű fénytündérek

körtáncának nesze száll


finom ködként ezüst permet

hull a lépteik nyomán


megfestve az álmokat

reményhez ver új hidat


erdő lelkét ha meglátod

életet lelsz, s halált ott


avar alji rothadásban

életszagú áramlás van


mi lent volt felkerül

életforgás csöndje rezdül


csukott szemmel kövön ülve

patak fényben megfürödve


égi fénnyel kelünk útra,

erdő mélyén nyugalomra


puha fények ölelnek

erdő mélyén vezetnek


utadat ha vétenéd

nyitott szíved a remény


simíts meg egy levelet

benne a fát megleled


megsúgja majd létedet

s szeretete elvezet


hol önmagad megleled


ott vagy

a fában

erdei ruhában

levél

suhanásban

patak

mosolyában

időtlen

csöndjében

erdei

imámnak

megadón


ellobban

tova száll

ég kékje

várja már


paplant

von rá

majd a tél

fényt álmodva

visszatér

angyal voltam egyszer rég

belepte a feledés,

emberbőrű szendergés


néma utam szürke csöndjén

nem hatolt át égi fény,

így telt el a sok-sok év


csodatévő őszi szélben

betűkbe zárt emberségben

vártál rám az út mentén


arcod láttam messzeségben

ismertelek réges-régen

szárnyat, Tőled kaptam én

gondolaton átszűrt fények

elkísérnek utamon

erdő mélyén emberfák közt

önmagamat kutatom


ösvényt vesztve kezem nyújtom

egy öreg tölgy megismer

hajlott törzsén jelt mutatva

bölcs békével átölel


jelében én magam látom

így szól hát az üzenet,

érzések közt tiszta szívvel

nyílik csak a rengeteg